Birmingham to Cape Town – twospanners

 

European Leg – UK to Spain (1610 miles)